Sabtu, 25/11/2017

PT JOGLOSEMAR PRIMA MEDIA | Jalan Setia Budi No. 89 Gilingan, Banjarsari, Surakarta | Telp. 0271-717141, 0271-720496 dan 0271-741926 | Fax. 0271-741696 | website : www.joglosemar.co | email : [email protected]

Serat


Sekaten Tumprape Kanggo Wong Muslim

Minggu, 05/01/2014 01:05 WIB Kraton Surakarta Hadiningrat saben taun mesti nggelar sekaten. Sekaten mau kang wus dadi budaya wiwit saka jaman Kraton Mataram. Ing Kutha Sala, sekaten ndhuweni pirang-pirang pangerten kang bedha-bedha kanggone wong muslim. Ana sing sarujuk la ana sing maidho.

Tuna Sathak Bathi Sanak

Minggu, 05/01/2014 01:05 WIB Unen-unen iki njelasake pakartine pawongan kang wani rugi bandha lan kelangan nyawa, nanging tansah bisa ngraketake paseduluran. Mula, sakabehe daya lan upaya ditanjakake kanggo karaharjan sanak sedulur. Apa maneh nalika sedulure lagi nandhang susah, mesti dibelani nadyan kudu toh nyawa.

Goa Gong, Kaendahaning Jagad Sangisore Bumi

Minggu, 05/01/2014 01:04 WIB Pancen kasampurnan iku hamung kagungane gusti kang nyipta jagad. Kasampurnan lan kaendahane bisa ditinggali saka saben-saben ciptakane. Kaya dene nalika Joglosemar mirsani kaendhane Goa Gong kang mapan ana ing Pacitan, Jawa Timur, mligine ana ing Dusun Pule, Desa Bomo, Kecamatan Punung, 37 kilometer saka Kutha Pacitan.

Raden Utara lan Dewi Tirtawati

Minggu, 05/01/2014 01:03 WIB rabu Tasikraja saka negari Tasikretna paring kabar marang Prabu Abiyasa saka Negari Astina kang lagi nandhang duka amarga putrine, Dewi Tirtawati ilang saka kedhaton. Dheweke banjur ngadani sayembara, sapa wae kang bisa nemokake putrine bakal dijodokake marang sang Dewi.

Situs Dr Radjiman Wus Dirumati

Minggu, 29/12/2013 22:00 WIB Dr Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Radjiman Wedyodiningrat ing kutha Sala wus diagungake dadi aran salah sijine dalan ing sakidule dalan Slamet Riyadi. Nanging, durung akeh kang mangerteni yen ing dhaerah Dirgo, Kauman, Widodaren, Ngawi iki dadi papan kang dipilih Dr Radjiman kanggo ngabekti nganti puput yuswa.

Gunung Lawu, Misteri lan Legenda

Minggu, 29/12/2013 21:59 WIB Gunung Lawu yaiku Gunung kang mapan ana ing watese Provinsi Jawa Timur lan Jawa Tengah. Gunung iki sejatine klebu salah sijine gunung api ing tanah Jawa, nanging wus sauntara suwe ora aktif maneh. Mula, statuse dadi gunung api kang ÔÇ£lerenÔÇØ. Ing lerenge ana pundan cilik kang isih ngetokake keluk (fumarol) lan belerang (solfatara).

Rindhik Asu Digitik

Minggu, 29/12/2013 21:57 WIB Unen-unen iki njelasake pakartine pawongan kang antuk lakon kanggo nindakake pakaryan kang cocok karo tujuane. Mula, pawongan iki tansah seneng anggone nekuni lakon iku, sanadyan kudu macak dadi wong liya. Nanging sejatine kabeh laku mau nduweni niat becik, yaiku kanggo gawe eling marang tugas lan tanggung jawab.

Gandamana Kalah Dening Raden Sucitra

Minggu, 29/12/2013 21:56 WIB Raden Sucitra kang asale saka Atasangin, teka menyang negari Cempalareja. Wektu iku raja Cempalareja, Prabu Gandabayu ngadani sayembara adu kasekten nglawan Gandamana. Lire, sapa wae kang bisa ngalahake Gandamana, bakal pikantuk putri Prabu Gandabayu kang asma Dewi Gandawati, lan Raden Sucitra klebu ing papan palagan kang kapisan.

Seksi Akulturasi Cina- Jogja

Minggu, 22/12/2013 01:02 WIB Desa wisata ing Ngayogyakarta pancen akeh. Nanging ana salah sijining kampung kang unik, marga gamblang banget swasanane kabudayan China. Kampung iku dadi salah sijine bukti akulturasi budaya kang bisa nuduhake kapinterane wong China. Ing tataran lapangan, bisa dipirsani sakcara langsung ing Kampung Ketandan kang mapan ing Malioboro, mligine ing sisih wetan Malioboro.

Monumen TP Kang Lestari

Minggu, 22/12/2013 01:02 WIB Monumen kang bisa dadi bukti tresna lan prasetyane prajurit ora kudu awujud prasasti, patung utawa bangunan kang agung. Nanging bisa uga kanthi nggunakake sarana kang luwih faedah kanggo sapadha-padha.